Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is de directeur, L.G. van Dalen

Als ongewenst gedrag niet zelf of met de interne vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de externe vertrouwenspersoon degene die hulp kan bieden.

Externe vertrouwenspersoon
Binnen Kindwijs is er een externe vertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u op deze pagina op de Kindwijswebsite.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van de klager. De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische steun, hulp, advies en verwijst zo nodig door naar hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager.

Voor wie is de externe vertrouwenspersoon bedoeld?
Voor alle ouders, jeugdigen en personeelsleden van de school die een klacht of melding hebben over machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het onderwijs. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen personeelsleden onderling, tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen of tussen ouders en personeelsleden.