De Prins Johan Frisoschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Samen met alle andere basisscholen van ons eiland werken we samen in het Samenwerkingsverband aan een dekkend aanbod van Passend Onderwijs voor elke leerling van het eiland. Het streven is om met Passend Onderwijs de preventieve aanpak in het gewone basisonderwijs verder te versterken en alle kinderen het onderwijs te laten volgen dat bij hen past.

De school heeft een Begeleider Passend Onderwijs in de persoon van Mariëlle Kraaijenbrink. Daarnaast is Sietske Zijlstra onze orthopedagoog. Zij maken deel uit van Kernteam Zuid. De BPO-er overlegt periodiek met de ib'er over casussen m.b.t. leerlingen, leerkrachten en de groepen als er vragen zijn over extra hulp of ondersteuning.


Een speciale toelatingscommissie van het samenwerkingsverband beoordeelt of een kind toelaatbaar is op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Als de school vindt, in samenspraak met ouders, dat een kind aangewezen is op SBO of SO, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Een kind kan alleen naar het SBO of SO als het zo’n toelaatbaarheidsverklaring heeft. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van het samenwerkingsverband.

 

nog link toevoegen naar schoolondersteuningsprofiel in pdf