Schooldagen en -tijden
We hanteren een continurooster met 5 gelijke dagen. Elke schooldag begint om 8.30 en duurt tot 14.00 uur, inclusief lunch en buitenspelen. De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur. 

Instroomgroep:
Maandag, dinsdag, donderdag. Zij zijn op woensdag en vrijdag vrij.
Groep 1-3:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend. Op vrijdagmiddag zijn ze vrij, de dag duurt dus van 8.30 tot 12.00 uur. 
Groep 4-8:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Gymtijden 
Groep 1-2: Woensdag in de hal van de school. Graag op een regenachtige dag gymschoenen meegeven i.v.m. binnenles bewegingsonderwijs.
Groep 3-4: Dinsdag en donderdag 11.30-12.30 uur
Groep 5-6: Dinsdag en donderdag 12.45-14.00 uur, zij eindigen bij Ons Huis, de meester loopt met de overige leerlingen mee naar school
Groep 7-8: Dinsdag en donderdag 10.15-11.30 uur