Wilt u meer informatie van de school dan nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse Open Dag (deze vervalt dit jaar i.v.m. de maatregelen m.b.t. het coronavirus). Via de homepagina vindt u de knop om naar de schoolgids te gaan. Daarnaast kunt u terecht voor een kennismakingsbezoek. Een telefoontje of mailtje vooraf vinden we fijn. Van harte welkom!

Komt uw kind van een andere basisschool, dan ontvangen we graag de contactgegevens van de school zodat we contact op kunnen nemen. 

De school heeft een zorgplicht voor een leerling die aangemeld wordt. Het kan zijn dat uw kind extra ondersteuningsbehoeften heeft. In dat geval overlegt de school met het samenwerkingsverband wat de meest passende plaats is voor uw kind. Dat kan betekenen dat als de school die zorg zelf niet kan verlenen, er gezocht wordt naar een school of voorziening in de buurt die die mogelijkheden wel heeft.

Procedure
De school maakt onderscheid tussen aanmelding en inschrijving.

Aanmelding: Het kenbaar maken van interesse in een mogelijke inschrijving van uw kind op onze basisschool. Een aanmeldformulier vindt u hieronder. Wanneer u dit ingevulde formulier instuurt, zal de directeur binnen zes werkweken contact met u opnemen voor een gesprek.
Na dit gesprek zal een besluit genomen worden of uw kind in aanmerking komt voor een inschrijving op onze school. De directeur zal u dan voorzien van een inschrijfformulier.

Inschrijving: een daadwerkelijke inschrijving op onze basisschool nadat de school haar vooronderzoek heeft afgerond.
De gegevens van het aanmeldformulier zullen niet verwerkt worden in ons digitaal leerling administratiesysteem. De gegevens van het inschrijfformulier worden wel opgenomen in ons digitaal administratiesysteem.

Bij het inschrijfformulier ontvangt u ook een formulier met betrekking tot de AVG en de privacy van uw kind. U kunt zelf beslissen welke informatie de school voor welke doelen mag gebruiken. Op elk moment mag u deze toestemming wijzigen of intrekken.

Indien de ouders gescheiden zijn, dienen beide ouders het aanmeldformulier te ondertekenen óf er moet door één van de ouders een bewijs getoond worden dat deze ouder zelfstandig verantwoordelijk is voor de aanmelding van deze leerling. Vaak is dit vermeld in een uitspraak van de rechter.

Uw kind dient zindelijk te zijn als het naar school komt. In een klas waar 20 leerlingen afhankelijk zijn van 1 leerkracht is het niet gewenst dat de leerkracht de groep moet verlaten om andere kinderen te verschonen of te helpen op het toilet.

Als het uw eerste kind betreft wat als 4-jarige bij ons naar school komt krijgt u het bekende kleuterboek “Ik ben Bas” (of een vervolgdeel) aangeboden. Ouders die dat wensen mogen bij de aanmelding een kinderbijbel uitzoeken op school. Zo kunt u thuis meelezen met de verhalen die op school worden verteld.

Wij vragen u nadrukkelijk uiterlijk 3 maanden voordat uw kind 4 jaar hoopt te worden, zich aan te melden bij de school. Wanneer uw kind is ingeschreven als kleuter zal de juf contact met u opnemen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens het kennismakingsbezoek spreekt de juf met u af wanneer het kind kennismaakt met de groep en een paar uurtjes aanwezig zal zijn in de klas.

Aanmelden nieuwe leerling

Gegevens leerling

Geslacht *