Onze schoolvereniging is in 1920 opgericht en draagt als naam: "De vereniging voor Christelijk schoolonderwijs op Gereformeerde grondslag te Herkingen". 

Het lidmaatschap kost per persoon per jaar € 15,00. Als u allebei lid wilt worden (bv. beide ouders} dan betaalt u beiden € 15,00. Een lid stemt in met de statuten en grondslag van de vereniging.

In plaats daarvan kunt u er ook voor kiezen om donateur te worden van de vereniging. U betaalt dan hetzelfde bedrag, maar geeft aan de grondslag te respecteren i.p.v. er mee in te stemmen. Donateurs zijn altijd welkom op de Jaarvergadering maar hebben bij een eventuele stemming voor de adviesraad geen stemrecht. Tijdens de jaarvergadering wordt vaak ook gestemd voor de
oudercommissie; donateurs hebben dan wel stemrecht.

U kunt bij de school vragen om een kopie van het reglement en een schoolgids.


Opzeggen van het lidmaatschap of donateurschap van de vereniging geschiedt schriftelijk tweemaanden voor het einde van het lopende kalenderjaar. U wordt verzocht contributie te betalen wanneer u op 1 januari bent opgenomen in het bestand van leden of donateurs. Deze administratie omvat naam, (e-mail)adres en lidnummer. Er wordt geen privacy-gevoelige informatie opgeslagen of gedeeld.

Inschrijfformulier schoolvereniging