Onze school werkt met een leerlingraad waarin kinderen van groep 5-8 zitten. Deze raad wisselt elk jaar van samenstelling. Aan het begin van het schooljaar wordt er in de groep gestemd wie er in de leerlingraad de groep vertegenwoordigt.

De leerlingraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De directeur zit de leerlingraad voor en zorgt dat er elke drie weken wordt vergaderd.

Onderwerpen die op de agenda van de leerlingenraad komen zijn: resultaten van tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, nieuwe getuigschriften, een nieuw logo, afspraken voor het buitenspelen etc.