Nieuwsbericht

Gewoonte 3 'eerst mijn werk en dan mijn spel'

Door Marlène van Dalfsen

Afgelopen week hebben we gewerkt aan gewoonte 3 'eerst mijn werk en dan mijn spel'. In de klas hebben we eerst het verhaal gelezen over Steven. Steven heeft aan het einde van de week een spellingstest, maar het leren stelt hij steeds uit en doet daar voor in de plaat allemaal leuke dingen. De conclusie is dat Steven een laag cijfers voor zijn spellingstest heeft. Hij mag de test overdoen, waarbij hij de tip krijgt om eerst het belangrijkste te doen en vervolgens de leuke dingen. Die week gaat Steven hard aan de slag en uit school leert hij eerst voor zijn spellingstest. Aan het einde van de week heeft Steven zijn spellingstest heel goed gemaakt. 

In de klas zijn we aan de slag gegaan met het bekijken van wat nu de belangrijkste dingen zijn. We kwamen tot de conclusie dat het handiger is om de weektaak aan het begin van de week te maken, zodat je dit niet allemaal op het laatste moment hoeft te doen. Afgelopen week zagen we veel stickers verschijnen aan het begin van de week!