Nieuwsbericht

Nieuwsbrief herfst

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

We zitten middenin de herfst, de bomen kleuren prachtig, regenbuien en zon wisselen elkaar af. Vanochtend vielen regen en zon samen. Een prachtige regenboog kleurde voor schooltijd de lucht. Eén van de kinderen riep op het plein: "Meester, van dat teken van trouw". En zo is het!  De herfst is ook het seizoen dat kinderen meer ziek zijn, dat merken we ook op school: buikgriep, roodvonk en deze week werden we opgeschrikt door de melding dat een gezin positief getest is. Sterkte voor iedereen die met ziekte te maken heeft! Waardering voor iedereen die om de school heen staat, dat we met elkaar de school zo open proberen te houden en we hopen zo geen groepen naar huis te hoeven sturen! Ook in deze omstandigheden mag de regenboog ons herinneren aan Gods trouw.

Leerlingaantallen
Op 1 oktober worden al jaren de leerlingen op school geteld. Op basis van deze aantallen krijgen we als school de geldbedragen toegekend waarmee we het onderwijs dienen te realiseren. Ook als er extra subsidies beschikbaar komen, worden die uitgekeerd op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober. Vanaf komend kalenderjaar wordt die teldatum verlegt naar 1 februari, omdat er in de loop van het schooljaar kinderen instromen.

Voor de school is ook de vooruitblik heel belangrijk. Daarop baseren we de begroting voor het komende jaar. Daarnaast is het aantal leerlingen belangrijk voor de toekomstige renovatie of nieuwbouw. We zijn in overleg met de gemeente of en hoe we dat gaan realiseren. Als we meer weten, zullen we dat met u delen. Door de nieuwbouw van huizen in het dorp zijn er al nieuwe gezinnen komen wonen en hebben we nieuwe leerlingen erbij gekregen. Daarmee zijn we erg blij! De prognoses geven een beeld dat we op langere termijn zullen krimpen. Verder vooruitkijken dan 4 jaar is in ieder geval koffiedik kijken, toch? 

Inventarisatie mogelijk toekomstige leerlingen
Normaal gesproken meldt u uw kind aan als de 4e verjaardag in het zicht komt. Graag willen we u vragen of u deze maand de namen en geboortedatums van de  kinderen van 0-4 zou willen doorgeven (via info@pjf-herkingen.nl). Dat geldt dan natuurlijk niet als de officiële aanmelding, maar dan krijgen we zicht op welke leerlingen we de komende jaren mogelijk naar onze school toe komen. Wilt u dat ook - indien van toepassing -  vragen aan mensen uit uw omgeving die overwegen de kinderen naar onze school te sturen? Dat zou heel fijn zijn! 

The Leader in Me / gewoonte 7: Houd de zaag scherp!
Vanuit The Leader in Me stond deze week gewoonte 7 centraal. Elke week staat er tot de kerstvakantie zo'n gewoonte in het middelpunt. Per week wil een klas dan aan u als ouders laten zien wat er met zo'n gewoonte bedoeld wordt.

In de hal bij de hoofdingang hebben we een nieuwe boom opgehangen aan de muur. Dat wordt de etalage waarin we laten zien waar we mee bezig zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage / Kindwijsapp
Vanaf vandaag kunt u ook de vrijwillige ouderbijdrage betalen. We vragen daarvoor 15 euro, ongeacht het aantal kinderen op school. Het is een vrijwillige bijdrage, u kunt de hoogte daarvan uiteraard zelf bepalen. Van deze bijdrage kunnen we dingen doen die niet door het rijk bekostigd worden.

In de app krijgt u daarvoor een melding. De betaling loopt dan via het programma Mollie, u kunt gewoon betalen via uw bank. Betalingen voor schoolreis, schoolkamp enz. kunnen ook op deze manier gedaan worden in de toekomst. Per betaling via Ideal wordt 29 cent aan kosten in rekening gebracht. 

Privacy
In de Kindwijsapp kunt u aangeven wanneer we uw kind op een foto of filmpje mogen zetten en dat bijv. gebruiken op onze website of in de nieuwsberichten. Bijna alle ouders hebben dat al ingevuld. Als u dat nog niet gedaan heeft, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?

Boeken en nog eens boeken!
Deze maand is onze nieuwe bieb geopend! Een wat uitgebreider bericht volgt daar nog van. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal foto's, zodat u een idee hebt hoe mooi het is geworden. Deze maand was ook de boekenmaand over beroepen. In groep 3/4 kwam een aantal ouders iets vertellen over hun beroep. Erg leuk!

Dierendag
Aan het begin van deze maand was het dierendag. Ook een hele belevenis. We kunnen u wel vertellen dat op dat moment geen enkele kat zich liet zien op ons plein, het percentage honden was erg hoog. Daarnaast waren er ook andere dieren, zoals u op de foto's kunt zien. Van één gebeurtenis hebben we helaas geen foto's kunnen maken... hoe een konijn het hazenpad koos en gelukkig door Meester Knöps in zijn kraag gegrepen werd!

Dankdag en schoolontbijt
Deze week was het dankdag met als thema: Dankend doorgaan. Noach die met zijn gezin na de zondvloed uit de ark gaat en in een nieuwe wereld terecht komt, dankt als eerste God door een offer te brengen. Mooi was daarom dat we vandaag aan het eind van de week de regenboog weer zagen staan.

Woensdag was ook het schoolontbijt, passend bij 'de zaag scherp houden'. Een goed ontbijt geeft energie en kracht om aan de slag te kunnen gaan. Ook hiervan ziet u een aantal foto's.

Schoolfotograaf
De foto's van de schoolfotograaf zijn binnen! Ook als u geen foto's bestelt, log toch in op de website met de code op de kaart, als u dat binnen een week doet, krijgt u namelijk de groepsfoto gratis!

Onze school in beeld
We zijn heel trots op het filmpje waarin we laten zien wie we zijn! U kunt dit filmpje bekijken op ons YouTube kanaal. Op Facebook is het al 1785 keer bekeken! Een mooie promotie voor onze school en ons dorp!

Saai?
Saai bestaat niet! Dat leerden we onder andere op de studiedag over de executieve functies. Het is of te moeilijk, of te makkelijk, of niet interessant. En als het niet interessant is, dan kunnen we het interessant maken! Zo kun je een rijtje sommetjes maken interessanter maken door er zelf een verhaal bij te bedenken.

Lego League Goeree-Overflakkee
Groep 7/8 is druk bezig met onderzoekend en ontdekkend leren. Als u in de buurt van de school woont heeft u mogelijk al een enquête in de bus gekregen. De leerlingen maken een presentatie over een probleem en bedenken daar oplossingen voor en presenteren dat. Daarnaast zijn ze druk bezig met het programmeren van een Lego robot die opdrachten moet uitvoeren. Dit allemaal rondom het thema vervoer. Eind deze maand moet het allemaal klaar zijn. U hoort er meer van!

Tenslotte
We zijn weer aan het eind gekomen van deze nieuwsbrief. En we doen u de hartelijke groeten van iedereen die rondom onze school staat!