Nieuwsbericht

Hulpouders gezocht!

Door Leon van Dalen
Beste ouders van groep 1-2,

We zijn al een eind rond met het met het rooster voor de hulpouders tussen de middag. Maar dus nog niet helemaal. Kunt u tussen de middag +/- 20 minuten met de kinderen buiten spelen? Dan horen we dat graag! Bij de start van het continu rooster hebben we aangegeven als school dat we die hulp echt nodig hebben. Via dit bericht dus een dringende oproep om u op te geven. Als iedereen meedoet, bent u maar een paar keer aan de beurt!

Bent u in de gelegenheid om op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag vanaf 12.00 uur te komen helpen, dan horen we dit heel graag komende week. Wilt u dit mailen naar m.vandalfsen@pjf-herkingen.nl. Wilt u hierbij vermelden welke dagen u kunt en hoe vaak u kunt (elke week/om de week/enz.).

Hartelijke groet,

Namens kinderen en juffen van groep 1-2,

Leon van Dalen