Nieuwsbericht

We gaan weer naar school!

Door Leon van Dalen

Beste leerlingen en ouders,

Zes weken vliegen voorbij... de vakantie ligt alweer achter ons en een nieuw blanco schooljaar ligt voor ons. Zes weken waarin we vrij waren, op pad konden, dichtbij of ver af. Waarin we konden uitrusten en andere dingen deden! Aan het begin van dit nieuwe jaar hopen we op een mooi jaar met elkaar als leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, adviesraad, oudercommissie en personeel. Zoals elk jaar natuurlijk is de toekomst onzeker. In deze tijd geldt dat nog meer. Onderwijs hoort gegeven te worden op school, toch? Dat hopen we het hele jaar te kunnen doen!

We verwelkomen ook de nieuwe leerlingen in de verschillende groepen. Sommigen komen in groep 1 als jongste kleuters binnen, anderen stromen in een ander leerjaar in. Hartelijk welkom! We hopen op een mooie tijd voor jullie op onze school.

Bij de start van het schooljaar
Maandag 30 augustus, gaan we weer naar school! Vanaf 8:15 uur kunt u als ouders en kinderen binnenlopen en weer even wennen. We verzoeken u zoveel mogelijk afstand te houden en niet te lang te blijven, zodat we dit nieuwe schooljaar persoonlijk kunnen starten en toch voorzichtig blijven.

Kinderen wegbrengen 's ochtends in de klas bij groep 1-2 was 1,5 jaar niet mogelijk. Op maandagochtend en vrijdagochtend kunt u voortaan uw kind in de klas brengen tussen 8.20 en 8.30 uur. Graag start de juf wel op tijd. Deze inlooptijd is niet bedoeld voor uitgebreide gesprekken. Daarvoor kunt u altijd een afspraak maken. In deze tijd kunt u zien wat de kinderen zoal gemaakt hebben in de loop van de week en hebt u de gelegenheid beide juffen te zien en te spreken. De andere ochtend (dinsdag, woensdag, donderdag) gaat de deur om 8.20 uur open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen gaan.

Groep 4 heeft vanaf dit schooljaar ook op vrijdagmiddag school. Dit doen we om toch voldoende lesuren per schooljaar te kunnen maken èn omdat groep 4 dan (naast de woensdag) de aandacht van de juf niet hoeft te delen met groep 3.

Woensdag 1 september is er weer de luizencontrole. 

Voor de vakantie was het regelmatig dringen bij het fietsenhok van groep 3-8. We zijn blij als kinderen op de fiets naar school komen in plaats van met de auto! En we zijn blij als kinderen die dichtbij wonen komen lopen in plaats van op de fiets. In de schoolgids kunt u lezen vanaf welke straat de kinderen kunnen komen fietsen. Op het plein lopen de fietsers uiteraard met de fiets aan de hand!

De straten in de wijk bij de school zijn niet heel breed. Als kinderen gebracht worden met de auto kunnen er (zeker ook met fietsende kinderen)  situaties ontstaan die ook voor de buurtbewoners niet prettig zijn. Via een anonieme brief zijn deze zorgen kenbaar gemaakt bij ons op school. Het is voor ons lastig om te reageren op zo'n brief met een aantal voorbeelden. Buurtbewoners mogen altijd even binnenlopen voor een goed gesprek over een concrete situatie, dan kunnen we daar wat aan doen. Aan het eind van de straat zijn er bij de begraafplaats overigens genoeg parkeerplekken. U kunt daar ook uw auto parkeren en het laatste stukje naar school lopen.

School op Seef
Wij roepen ouders op om zo vaak mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Als iedereen hier gehoor aan geeft wordt het een stuk rustiger en veiliger in de schoolomgeving op de breng- en haalmomenten. Door naar school te lopen of fietsen doen de kinderen ook veel ervaring op in het verkeer, wat hen voorbereidt op zelfstandig en veilig aan het verkeer deelnemen.

Lopen en fietsen is natuurlijk ook goed voor de gezondheid en het bevordert de hersenactiviteit, wat de leerprestaties ten goede komt. Ook wanneer u na het wegbrengen met de auto naar uw werk moet, is het de moeite waard om eerst lopend of fietsend naar school te komen. Doe mee!

Informatieavond
De informatieavond van donderdag 9 september delen we dit jaar iets anders in. De leerkrachten zijn op school aanwezig en per leerjaar presenteren de leerkrachten de informatie aan de ouders van die leerlingen. Dat doen we in een kwartiertje. Voor en na het moment zijn de leerkrachten aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.

19.00-19.15 groep 1 / groep 6
19.20-19.35 groep 3 / groep 8
19.40-19.55 groep 2 / groep 4
20.00-20.15 groep 5
20.20-20.35 groep 7

Mogelijk heeft u tussendoor wat wachttijd, u kunt dan buiten of in de hal een bakje koffie of thee drinken.

Leeskilometers/Bieb op school
We zijn erg benieuwd hoe het is gegaan met het lezen in de vakantie! Met de fiets, auto of vliegtuig zijn er vast veel kilometers afgelegd. We hopen natuurlijk ook op veel leeskilometers. Zullen we de bestemming bereiken?!? De formulieren kunnen weer ingeleverd worden in de bus en zodra de nieuwe leerlingenraad is geïnstallleerd zullen we op de eerste vergadering de kilometers optellen en uit de stapel inzendingen het winnende formulier trekken voor de boekenbon!

Daarnaast gaat het boeken lenen veranderen! We krijgen namelijk de 'Bieb op school'. In samenwerking met Bibliotheek Hollandse Delta wordt de hele bieb onder handen genomen. We krijgen nieuwe boeken, nieuwe kasten, een uitleencomputer en elke leerling krijgt een pasje. Met dit pasje kan een leerling een boek gaan lenen om te lezen in de klas en kunnen op vrijdag boeken geleend worden om mee naar huis te nemen.  Vanwege de tekorten aan bouwmateriaal laten de nieuwe kasten nog even op zich wachten. Het lezen en uitlenen van de boeken zal mogelijk in de eerste weken van het schooljaar wat rommeliger gaan. Groot voordeel is dat we zo altijd over een mooie collectie boeken kunnen beschikken. Aan de school wordt een kleine bijdrage per leerling gevraagd, de rest wordt betaald vanuit subsidie. Zodra we meer weten over het inrichten van de nieuwe bieb zullen we dat doorgeven!

High tea
Vrijdag 17 september hopen we bij goed weer de high tea weer te organiseren! We hebben er weer zin in! Houd de berichtgeving daarover even in de gaten!

Groeiend groen
Onze slogan 'Waar groei natuurlijk is' hebben we als team ook al in de afgelopen week ervaren, terwijl er nog geen kinderen op school waren. Een vakantie met behoorlijk veel regen, zon en warmte zorgde voor een groeiexplosie in het groen op school! We zijn woensdag en donderdag druk bezig geweest om het schoolplein en de bosjes weer veilig te maken. Daarbij kwamen we stekels tegen èn vruchten! De bramenstruiken waren enorm gegroeid en aangezien de leerlingen van groep 1-2 graag ook in de bosjes spelen, hebben we de bramenstruiken zoveel mogelijk verwijderd. 

We zijn nog lang niet klaar... Op zaterdagmorgen 4 september willen we de rest goed snoeien, zodat alles er weer netjes bij staat. Iedereen is welkom om te helpen! Neemt u gerust ook opa of oma mee als die dat leuk vindt. Wilt u handschoenen/snoeischaar/kruiwagen zelf meenemen?

Eén keer per 3 weken komt Dennis Kalle met leerlingen van de PM onderhoudswerk doen aan ons groen. De boogschietclub maait elke week het gras en helpt ook met snoeien. We zijn daar erg blij mee! Tegelijkertijd merken we dat het groen wel erg snel blijft groeien. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks een paar uurtjes tuinonderhoud zou willen doen. Weet u iemand of wilt u dat zelf doen? We horen het graag!

Stagiaires
In dit schooljaar komen er weer verschillende stagiaires bij ons op school om het vak te leren. Mariëlle van den NIeuwendijk loopt stage voor onderwijsassistent in groep 1-2 en bij juf Van der Waal. Ook in andere klassen zal ze meedraaien. Op maandag en dinsdag komt Lilian Pals stage lopen als Pabo 2 student, ze start in groep 3-4. Op donderdag en vrijdag loopt Pabo 1 student Esther Nagtegaal stage in groep 7-8. De studenten komen dit jaar van het Hoornbeeck College en van Driestar Hogeschool.