Nieuwsbericht

Nieuwsbrief einde van het schooljaar

Door Leon van Dalen

Beste ouders, leden van de schoolvereniging,

Terugblik schooljaar
Aan het einde van het schooljaar kijken we terug. Wat is er veel gebeurd: collega's gingen, nieuwe collega's kwamen, strenger wordende maatregelen rondom corona, thuiszitten na besmettingen, thuisonderwijs, versoepelingen, 100 jarig bestaan, enz. We zijn dankbaar dat we het schooljaar zo mogen afsluiten. We weten niet hoe het in de toekomst zal gaan, maar we hopen en bidden dat we komend jaar een 'normaler' schooljaar zullen hebben. 

Terugblik jubileum
Vrijdag was het een erg gezellige dag. Veel ouders, opa's, oma's, oud-leerlingen en (oud)personeelsleden bezochten de school. Fijn om de contacten zo weer aan te kunnen halen, herinneringen te kunnen delen. Veel mensen waren ook afgekomen de de inschrijfkaarten. Het bericht op Facebook heeft meer dan 4000 mensen bereikt! Hartverwarmend om zo te merken dat de school een warme plek heeft in veel harten. De boodschappenmand is gewonnen door A. Melissant. 

In de bijlage vindt u een aantal kleurplaten die we hebben meegekregen bij de schoolreis naar Tiengemeten. We hopen natuurlijk op mooi weer, maar als de kinderen zich vervelen, hebben ze wat te kleuren. 

Jaarkalender en schoolgids
Voor komend schooljaar hopen we woensdag de schoolgids gereed te hebben. We zullen deze digitaal verspreiden. De jaarkalender en het psalmrooster krijgen de oudsten woensdag mee, zodat die ergens op een goed zichtbare plaats kunt ophangen. Op de website kunt u steeds meer info terug vinden!

Lesrooster en lestijden
Afgelopen jaar zijn we overgegaan op het continurooster. Komend schooljaar hebben we een kort schooljaar, omdat we eerder zomervakantie hebben. Daarnaast vallen alle feestdagen buiten de schoolvakanties. Dat zorgt ervoor dat we heel krap zitten in onze lesuren. Bij het continurooster hebben we minder marge dan met het oude rooster. We hebben daarom besloten dat groep 4 na de zomervakantie ook vrijdagmiddag school heeft en alleen de groepen 1 tot 3 op vrijdagmiddag vrij zijn. Met deze aanpassing komen we ruimer in onze uren te zitten als we naar de totale lestijd kijken dat uw kind op school heeft van groep 1-8.

Lezen, lezen, lezen
Zoals de gewoonte is leveren we in deze weken weer alle biebboeken in. We missen nog heel wat boeken, wilt u kijken of u er nog heeft liggen en die meegeven aan de kinderen? De briefjes zijn vandaag weer uitgedeeld. Help de biebmoeders de administratie afronden! In de afgelopen periode hebben we elke vakantie een leeschallenge gedaan. Dat gaan we deze zomervakantie weer doen! Daarom kunnen alle kinderen woensdagmorgen 4 boeken meenemen om te lezen in de vakantie.

Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom hebben we vandaag aan de kinderen een klein cadeautje meegegeven: een boekenbon van 5 euro. Gaat u met ze mee naar de boekwinkel om met ze een mooi boek uit te zoeken, zodat ze met plezier kunnen lezen?

Woensdag krijgen de kinderen een nieuw blad mee om alle leeskilometers te kunnen noteren. Extra bladen toevoegen mag ook. De bestemming is nog geheim... dat ziet u woensdag wel.... wat ik al wel weet is dat we flink moeten lezen! Groep 3/4 is doorgegaan met leeskilometers maken! Wat zijn we trots op hen! Ze zijn helemaal in Marokko aangekomen en groep 3 wil in de vakantie teruglezen... Zij mogen de kilometers bij beide uitdagingen meetellen.

Sponsorloop opbrengst
In de jubileumweek hebben we ook de sponsorloop gehouden, we kunnen u nu de voorlopige opbrengst vertellen: Groep 1/2: 550 euro, groep 3/4 500 euro, groep 5/6 570 euro, groep 7/8 647 euro. Al met al dus nu al een prachtige opbrengst van 2167 euro! We hebben nog niet alles binnen, als u het sponsorgeld nog thuis heeft liggen, wilt u dat dan komende week meegeven, zodat we het kunnen afronden voor de vakantie?

Afscheid groep 8
Gisteren hebben we afscheid genomen van groep 8 op een informele manier, buiten met een barbecue. 's Middags hebben de leerlingen van groep 8 en de meesters en juffen gelasergamed in de school... 's avonds werd dat nog dunnetjes overgedaan door de leerlingen met vaders en moeders. De bijbels en getuigschriften werden overhandigd door de voorzitter van de Adviesraad. We wensen de leerlingen alle goed op hun verdere levensweg en we zijn dankbaar voor de periode die we met elkaar mochten optrekken.

Laatste schoolweek
Woensdag sluiten we het schooljaar af met een leuke dag en met pannenkoeken eten van half 12 tot half 1. Daarna zijn alle kinderen uit en begint de zomervakantie! Vanaf deze plaats wensen we iedereen vast een hele fijne vakantie toe.

(Deze nieuwsbrief wordt komende week verspreid bij de leden van de schoolvereniging die geen ouder zijn; Deze is dan voorzien van een bijlage met een impressie van de jubileumweek; die al eerder verschenen zijn vorige week; De foto's van vrijdag heeft u nog tegoed... die komen er ook aan!).

Met vriendelijke groet namens het team,

Leon van Dalen.