Nieuwsbericht

De inspectie...

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

Vanochtend hebben we bezoek gehad van twee inspecteurs. Dit bezoek was een onderdeel van het inspectieonderzoek bij het Samenwerkingsverband. De inspecteurs onderzoeken of wat het Samenwerkingverband schrijft in het Ondersteuningsplan ook zichtbaar is in de scholen. Het gaat dan om bijv. de extra ondersteuning die leerlingen soms nodig hebben naast de gewone ondersteuning in de klas.

Het bezoek begon met een rondleiding door de leerlingen van de leerlingenraad. Zij vertelden over onze school, over de Leader in Me, over de klassen, Groeilab, bibliotheek enz. Daarna was er een presentatie, hebben ze verschillende ontwikkelingsperspectieven en plannen bekeken en een gesprek gevoerd met drie leerkrachten.

Tijdens de terugkoppeling gaf de inspecteur aan dat we trots mogen zijn op onze school! Ze keken terug op fijne gesprekken met de leerkrachten en ze vinden dat we ons werk goed doen op school. Daar waren we uiteraard erg blij mee! Ik mocht tijdens het gesprek met de leerkrachten even les geven aan groep 7/8. Daar kwam in de taalles het verschil tussen ingetogen en uitbundig aanbod. U begrijpt het: uitbundig omschrijft ons gevoel nu het best!

Uiteraard zijn er nog een aantal verbeterpunten benoemd, deze herkennen we:
- het vooraf scherper formuleren wat het bedoelde effect is van een bepaalde aanpak. Wat zie je dan?
- het meer betrekken van ouders bij de extra hulp en de zienswijze van de ouders vastleggen in het plan

Van dit bezoek komt geen apart verslag en ook geen waardering. Dit wordt globaal opgenomen in het verslag van het hele onderzoek van het Samenwerkingsverband. 

Hartelijke groet mede namens het team!

Leon van Dalen