Nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

In dit bericht vraag ik uw aandacht voor wat informatie en voor een aantal praktische zaken.

Schoonmaakavond
Afgelopen maandag hebben we weer een gedeelte van de school schoongemaakt: groep 1/2 en de hal bij groep 1/2 met alle speeltoestellen. We waren blij dat 9 moeders kwamen helpen. Moeders en OC: Hartelijk dank! Mooi om zo samen bezig te zijn voor onze school, zodat de school schoon en netjes is.

Vrijwillige ouderbijdrage
We willen iedereen die geld heeft betaald voor de vrijwillige ouderbijdrage hartelijk bedanken! We hebben het mooie bedrag van 1105 euro opgehaald. We bekostigen daarmee zaken die niet betaald worden vanuit de overheid, bijv. het schoolontbijt. Er zijn een aantal ouders die wel hun saldo verhoogd hebben, maar geen bedrag hebben overgemaakt. Mogelijk is de laatste stap nog niet gezet. Als u de melding ziet staan zoals bij de foto's getoond wordt, heeft u de tweede stap nog overgeslagen. Betalen kan nog tot 31 oktober.

Vergeten jassen
Er hangen al een tijdje twee jassen op school, zie foto. Het wordt wat kouder of wat natter en een jas is dan toch niet overbodig :)

MQ-scan
Om de motorische vaardigheden en ontwikkeling van groep 3 t/m 8 te volgen, wordt er gewerkt met een bekwaamheidstest, de MQ Scan. Tijdens de gymles op 7 november leggen de kinderen een speciaal beweegparcours af. De screening wordt uitgevoerd door een medewerker Sportteam GO. De test is één onderdeel van de gymles die door de leerkracht gegeven wordt. De resultaten van de kinderen worden geregistreerd bij de MQ Scan. We willen aan u toestemming vragen (i.v.m. de wet op de privacy) om de resultaten van de beweegtest te registreren. Bij het knopje Privacy in het startscherm vindt u de vraag (en meer info) over het meedoen aan de MQ-scan. Klikt u op voorkeuren opgeven. Wilt u de toestemming geven voor uiterlijk maandag 6 november?
Als school krijgen we met de resultaten inzicht in de beweegvaardigheid van leerlingen. Dat helpt ons. De gegevens worden anoniem gedeeld met de gemeente, de gemeente weet dus niets over uw kind. We hopen dat u allemaal toestemming geeft, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen. Geeft u geen toestemming, dan doet uw kind wel mee met het beweegparcours, maar wordt er niets geregistreerd.

Privacy
Er zijn nog een aantal ouders die nog niet hebben aangegeven of hun kind op de foto mag die op de website getoond wordt. Ook dat kunt u invullen via de knop Privacy op het homescherm. Heeft u dat nog niet ingevuld, dan zit u een waarschuwingssignaal, zoals te zien is bij de foto's.

Dankdag en schoolontbijt
Woensdag 1 november is het de landelijke dankdag en ook het schoolontbijt. De kinderen hoeven op die dag alleen wat mee te nemen voor de ochtendpauze. De school zorgt voor het ontbijt. Tussen de middag zijn de leerlingen om 12 uur uit en eten ze thuis.

Inspectiebezoek
Donderdag 9 november krijgen we bezoek van de Inspectie voor het Onderwijs. Dat bezoek maakt deel uit van het onderzoek dat de inspectie doet bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband omvat alle scholen voor Primair onderwijs op Goeree-Overflakkee en gaat met name over de extra zorg die leerlingen nodig kunnen hebben op het gebied van gedrag of voor het leren. Als school ontvangen we geld van het Samenwerkingsverband om die zorg te geven. De inspectie kijkt naar hoe we dat geld besteden en hoe we de gemaakte afspraken uitvoeren in onze school.

Opening verkeersplein
Het verkeersplein is gisteren feestelijk geopend. Daar zijn we erg blij mee. Een verslag en foto's volgen nog in een uitgebreider bericht.

Hartelijke groet en een fijn weekend toegewenst, mede namens het team!

Leon van Dalen