Nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

Informatieavond
Donderdag 31 augustus is de informatieavond gepland. We willen u graag uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn, zodat we als ouders en leerkrachten het schooljaar kunnen starten. U krijgt nieuwe info over hoe het gaat in de klas en hoe we met de Leader in Me dit schooljaar gaan werken. De tijden zijn als volgt:
19.00-19.15 groep 3
19.20-19.35 groep 4
19.40-19.55 groep 1/2
20.00-20.15 groep 5/6
20.20-20.35 groep 7/8
De volgorde is zo samengesteld dat de wachttijd voor de meeste ouders beperkt is. Als u even moet wachten, kunt u in de gemeenschapsruimte genieten van een kopje koffie of thee en u kunt ook genieten van de gezelligheid met andere ouders (samen is beter). We hopen alle ouders te ontmoeten!

Gespreksavond
Vorige jaren planden we gespreksavonden in oktober over Zien! aan de hand van de vragenlijst met 28 vragen. We gaan nu werken met een observatielijst aan de hand van de Leader in Me. Per gewoonte kijken we dan naar een viertal stellingen, waar we mee aan de slag gaan in een periode van een week of  vier. Hierover volgt nog meer informatie. 

Hiermee hangt samen dat we de opzet van de gespreksavond veranderen. We plannen die nu eerder in het jaar voor de helft van de groep. Zit uw kind nu in een nieuwe klas of en een nieuwe meester/juf, dan nodigen we u uit op de gespreksavond. Het gaat dan om de groepen 1, 3, 5 en 7. Zit uw kind in een andere klas en zit uw kind voor het eerst bij ons op school in groep 2, 4, of 6, dan nodigen we u ook uit. Uw kind krijgt een vragenlijst mee naar huis, die u vooraf kunt invullen. Aan de hand van de punten in de lijst wordt het gesprek gevoerd.

Zit uw kind al langer op school en voor het tweede jaar bij dezelfde meester of juf en wilt u de leerkracht spreken, dan mag u zich daarvoor inschrijven. Binnenkort krijgt u de uitnodiging voor de gespreksavond toegestuurd, zodat u zich kunt inschrijven.

Schoolfotograaf
Vrijdagochtend 8 september komt de schoolfotograaf. Nadere informatie volgt nog!

Tuinonderhoud
Zaterdagochtend 2 september willen we weer aan de slag om de heg te snoeien en het onkruid te verwijderen in perkjes en tussen de tegels. Twee trouwe tuinvaders gaan we missen, omdat hun kinderen van school zijn gegaan. We hopen daarom op veel (nieuwe) tuinvaders, tuinmoeders, tuinopa's, tuinoma's! Van 9 tot 12 uur gaan we aan de slag! Helpt u ook?

Hartelijke groet mede namens het team,

Leon van Dalen