Nieuwsbericht

Leeskilometers gemaakt!

Door Leon van Dalen

Er zijn in de vakantie heel wat bladzijden gelezen! Groep 3/4 spande de kroon met 595,2 kilometer! Daarna volgende groep 1/2 met 269,2 kilometer. Vaders en moeders, complimenten voor al die bladzijden voorlezen! Groep 5/6 heeft 148 kilometer gelezen. Helaas misten we deze keer de lezers uit groep 7/8. Branca is onze leeskampioen met 2282 bladzijden.

Barcelona ligt 1458 kilometer van Herkingen. Met elkaar hebben we dus 1012 kilometer gelezen... we zijn er nog niet... lezen jullie mee?

De leerlingenraad heeft vandaag de winnaar getrokken: Sven kreeg de boekenbon van 15 euro van Boekhandel Van der Boom overhandigd door Thijmen. De groep was buiten aan het spelen.

P.S. we zoeken nog een biebouder...