Nieuwsbericht

Nieuwsbrief april 2021

Door Leon van Dalen

Beste ouders en leden van de schoolvereniging,

Net voor de meivakantie weer een nieuwsbrief van onze school. Wat vliegen de weken toch voorbij! Steeds worden we toch weer geconfronteerd met berichten dat er besmettingen zijn. Wat zijn we blij en dankbaar dat we geen klassen meer naar huis hebben hoeven sturen. Ik wil iedereen bedanken voor de alertheid en de snelheid waarmee we als school werden geïnformeerd.

Een speciale groet aan de gezinnen die in quarantaine zitten. Heel veel sterkte en we hopen dat iedereen weer snel gezond is en weer uit de quarantaine mag!

In de verdere planning zijn wat wijzigingen aangebracht. Te vinden onderaan deze nieuwsbrief en op de website.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Met hartelijke groeten namens het team,

Leon van Dalen

We lezen ons naar Barcelona toe!
Komende week hebben we meivakantie. Omdat lezen zo belangrijk is, starten we weer een nieuwe wedstrijd. Elke tien bladzijden die we lezen, tellen als 1 kilometer. Alle kinderen van de school doen mee. De kinderen in groep 1/2 mogen voorgelezen worden. Uiteraard mag iedereen meedoen: vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers, zussen, leden van de schoolvereniging. 

Schrijf op het papier de naam van het boek en het aantal bladzijden dat je per dag leest. Lever het na de vakantie in. De kinderen van de leerlingenraad berekenen hoeveel kilometers we hebben afgelegd en trekken uit de inzendingen een winnaar: een boekenbon van 15 euro, te besteden bij Van der Boom.

Koningsspelen:
Vorige week vrijdag konden we met prachtig weer de spelen houden op het grasveld en schoolplein. We begonnen de dag met het Flakkeese volkslied en het Wilhelmus. Daarna genoten we van het ontbijt en ging groep 1-4 het veld op met drie verschillende luchtkussens. Groep 5-8 speurde in groepjes door het dorp. Na wat drinken en een oranje tompouce van Bakkerij De Visser ging groep 5-8 het veld op en groep 1-4 deed verschillende spelletjes op het schoolplein. 
We kijken terug op een prachtige dag!

Afscheid van juf De Visser:
Juf De Visser heeft gisteren afscheid genomen van onze school. Ze heeft een nieuwe baan gevonden buiten het onderwijs, namelijk in een huis voor begeleid wonen. We bedanken de juf voor alles wat ze voor heel veel kinderen uit de school heeft gedaan. We wensen haar al het goede toe, ook in haar nieuwe baan.

Jubileum:
Achter de schermen wordt er druk gewerkt om het jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Met potlood hebben we in de kalender een week gekozen om daar aandacht aan te besteden met een afsluiting op vrijdag, waarbij hopelijk ook publiek welkom is. We hopen op die donderdag als hele school op schoolreis te gaan naar Tiengemeten.

Drie jongens uit groep 8 zijn druk bezig met het bewerken van de video’s. De eerste uitleg van het videoproject is gereed: https://youtu.be/mcArut_34c4Daarnaast zijn we druk bezig met het uitzoeken van het materiaal en inscannen van allerlei foto’s. Na de meivakantie kunt u daar meer van verwachten.

Wilt u vast even terugkijken naar hoe dat er aan toe ging tijdens het 75 jarig jubileum? Kijk dan deze video: https://youtu.be/KxEIuEvAUYo 

Jaarvergadering:
De jaarvergadering van de schoolvereniging is verzet naar D.V. donderdagavond 3 juni. Voorafgaand ontvangen de leden en donateurs het jaarverslag. Op de jaarvergadering nemen we afscheid van Anja van der Veer als lid van de adviesraad.

Schoolvereniging:
Bent u al lid van onze schoolvereniging? Die vraag wordt gesteld als u uw kind aanmeldt op school. Dat is vaak een bijzondere periode en we zien dat het inschrijfformulier voor de schoolvereniging vaak wordt vergeten. Wat doet de schoolvereniging? Zie hiervoor meer informatie op onze website. Wilt u lid worden? Dat kan via het inschrijfformulier op de website of via de papieren versie die op school verkrijgbaar is.

Kalender:
3 - 14 mei                   Meivakantie
21 mei                        Pinksterviering in de klas
24 mei                        Tweede Pinksterdag
3 juni                          Jaarvergadering
7 - 18 juni                   Afname Cito-toetsen
9 - 11 juni                   Schoolkamp groep 7/8
16 juni                        Meester- en juffendag
21 juni                        Leerlingen vrij i.v.m. studiedag
28 juni - 2 juli            Themaweek PJF 100 jaar (voorlopig)
1 juli                           Schoolreis groep 1-8
9 juli                           Rapport
19 juli - 27 augustus Zomervakantie