Nieuwsbericht

Nationaal Programma Onderwijs: vragenlijst

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

U hebt uit de media vernomen dat er een enorm bedrag voor het onderwijs beschikbaar komt om de gevolgen van de corona crisis te bestrijden. De scholen hebben daarbij de taak om de beginsituatie goed in beeld te brengen en op basis daarvan een plan van aanpak, een schoolprogramma te schrijven.

Uw zoon of dochter krijgt komende week op school een vragenlijst over de achterliggende periode over de positieve gevoelens, negatieve gevoelens en gemis. Deze onderwerpen worden ook bevraagd aan u als ouders en aan de leerkrachten. Komende week krijgt u daarom een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt uitgezet door de kwaliteitsmedewerker van Kindwijs (dat is het andere deel van mijn werk ;) ). De resultaten worden per school geanalyseerd.

We vragen u de vragenlijst voor het oudste kind in te vullen. Ervaart u verschillen als u meer kinderen op school hebt? Dan kunt u dat kwijt bij de opmerkingen aan het eind van de vragenlijst.

Voor de zomervakantie schrijft de school een plan waarin beschreven wordt welke doelen we willen bereiken met het extra geld dat beschikbaar komt.

Met vriendelijke groet,

Leon van Dalen