Nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws van onze school. Veel leesplezier!

Tevredenheidspeilingen
In het eerste gedeelte van het schooljaar hebben we de tevredenheidspeilingen gehouden onder ouders, leerlingen en personeel. Binnen Kindwijs is gebruik gemaakt van de informatie uit alle peilingen van alle scholen om het beleidsplan te schrijven voor de komende periode. De uitslagen van de vragenlijsten gebruiken wij om het nieuwe schoolplan voor de periode 2023-2027 te schrijven. We zijn heel blij met de scores die we terugkregen. De scores die u als ouders aan de school hebt gegeven liggen allemaal boven het landelijk gemiddelde (op de afbeeldingen staat dat in de kolom van de benchmark. In de opmerkingen geeft u ons waardevolle tips waar wij weer mee aan de slag kunnen, ook deze verwerken we in het schoolplan of schoolgids.

De meest punten die laag scoren in  de vragenlijsten van de leerlingen (groep 5-8), gaan over meer eigen verantwoordelijkheid, bijv. de toetsen doorspreken met de kinderen en zelf keuzes maken/een eigen inbreng hebben. De meeste punten daarvan vallen onder het kopje kwaliteitszorg. We nemen de uitkomsten daarvan mee in de gewoonten van de Leader in Me. Met de leerlingenraad hebben we de uitkomst ook doorgenomen. Zij gaven ook aan dat leerlingen niet altijd zelf kunnen kiezen, en dat er ook dingen moeten gebeuren.

In de vragenlijst van het personeel komt ook het punt kwaliteitszorg naar voren. Het gaat daarbij met name over het maken en schrijven van plannen voor verbeteractiviteiten. We hebben daar op de Tweedaagse van 6 en 7 februari direct werk van gemaakt, zodat het niet naast het gewone dagelijkse werk komt. Door de corona periode waren teambuildingsactiviteiten lange tijd niet mogelijk. Ook in dat licht was het goed om als team twee dagen weg te zijn. Een doorgaande lijn in het huiswerk is bijv. ook een aandachtspunt.

Peiling behoefte aan buitenschoolse opvang|
Naast de tevredenheidspeiling hebben we we ook de peiling uitgevoerd naar de behoefte aan buitenschoolse opvang. De aantallen geven ons de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Zeker op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag is er vraag naar opvang. Ook op een aantal dagen voor schooltijd. We gaan dit bespreken met Kindwijs/Kidzeiland en we komen daar later dit schooljaar op terug.

Met betrekking tot naschoolse activiteiten is er ook vraag naar. We gaan daar in Kindwijs-verband mee verder.

Schoolmarkt en Lego
We gaan nu echt van start om sets klaar te gaan maken om op de schoolmarkt te verkopen. Van de opbrengst van de schoolmarkt betalen we bijv. de bus van schoolreis. Leuk dat de kinderen zo mee helpen om hun eigen schoolreis te 'verdienen'. Op een aantal middagen na schooltijd (dus een soort naschoolse activiteit) gaan we sorteren, inventariseren en bouwen. Om het overzichtelijk te houden kunnen elke keer 10 kinderen (uit groep 3-8) meedoen. Hieronder volgen de datums, elke keer van 14.15-16:00. Kinderen krijgen dan wat drinken/koekje o.i.d. op school. Inschrijven kan na de voorjaarsvakantie op een lijst bij het kantoor van Meester van Dalen. Als er veel animo is, mogen de leerlingen om de beurt en verdelen we het eerlijk.
- dinsdag 7 maart
- donderdag 16 maart
- dinsdag 28 maart
- dinsdag 4 april
- woensdag 12 april
- woensdag 19 april
- woensdag 17 mei
- maandag 22 mei
- woensdag 31 mei
Als er nog mensen zijn met overtollige of niet gebruikte Lego? Op school zijn we er blij mee!

Rapportmap
Vandaag waren weer de laatste rapportgesprekken. We zijn blij en trots op onze nieuwe mappen waarin we het rapport, de observatielijsten, de toetsgrafieken en het portfolio een plekje geven.  We hopen dat u ook tevreden bent over de map en de inhoud, als u tips heeft, dan horen we dat uiteraard graag.

Terugblik op de teamdagen
"Gaan de meesters en juffen op vakantie?" zei één van de leerlingen. Nou... dat was niet het geval. We zijn twee dagen in Oostkapelle geweest in een prachtig vakantiehuis. De eerste dag hebben we scholing gehad van de Leader in Me en hebben we nagedacht over onze missie voor het komende schoolplan. De tweede dag hebben we de groeps- en leerlingbesprekingen gehad met elkaar en hebben de leerkrachten de groepsplannen en de individuele plannen geschreven voor het komende half jaar. Maandagavond en dinsdagavond hebben we gezellig met elkaar gekookt en gegeten. We hebben ook een aantal spelletjes gedaan met elkaar en dan leer je elkaar heel wat beter kennen. Sommige juffen en meesters zijn heel handig en creatief met de regels van sommige spelletjes! Van diverse leerlingen hebben we gehoord dat deze minivakantie erg leuk was. Wie weet... wat ons betreft wel een vervolg waard volgend jaar!

Ontdek je talent bij Sportteam GO!
Na schooltijd worden er voor de groepen 3 tot en met 8 op Goeree-Overflakkee verschillende sporten aangeboden. Gratis! De organisatie ligt in
handen van Sportteam GO (onderdeel van gemeente Goeree-Overflakkee). Er wordt hierin nauw samengewerkt met basisscholen en verenigingen over het hele eiland. Op de flyer vindt u meer informatie hierover.

Biddag
Woensdag 8 maart is het weer biddag. Het thema waar het over gaat is 'Zie jij het ook?' 's Middags is er om half 3 een kerkdienst in de Hervormde Kerk, kinderen en ouders zijn daar van harte welkom. De school is woensdag om 12 uur uit.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag begint de voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn dan om 12 uur uit. We hebben gelukkig tot nu toe geen klassen naar huis hoeven sturen, dus daarom hebben we nog een aantal uur over en kunnen we groep 4-8 wat eerder laten beginnen aan de voorjaarsvakantie.

Themamaand
Maart is de maand van het thema. Wat het thema wordt, houden we nog even geheim... Dit jaar een 'klein' thema met op donderdagmiddag 30 maart het kijkmoment. Noteert u dat vast in uw agenda? Via het groepsnieuws van de meester of juf hoort u hier meer over.

Tenslotte,
Afgelopen week zat ik opeens weer thuis, omdat ik positief getest had op corona. De klachten vielen na dag 1 gelukkig mee, maar ik zat wel weer thuis achter m'n laptop te werken. Mijn agenda zag er plotseling heel anders uit, vandaar dat deze nieuwsbrief later verschijnt dan gepland was. Het thuiszitten haalde de herinneringen boven aan de tijd van thuisonderwijs, wat was dat een nare periode. Wat zijn we dan blij zijn dat we in de afgelopen periode weer 'gewoon' naar school mochten. Zo gewoon is dat dus niet. De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. We hopen op een tijd van ontspanning en rust, zodat we in maart weer fris en uitgerust aan de slag kunnen gaan. 

Fijne vakantie en vriendelijke groet namens het team,

Leon van Dalen