Nieuwsbericht

PJF 100 jaar: gedicht bij de opening van de nieuwe school in 1976

Door Leon van Dalen

Onderstaand gedicht werd in september 1976 gedicht door Jaap Struik en gepubliceerd in het Eilandennieuws. Het schilderij is door de bevolking van Herkingen aangeboden aan de school ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum.

De nieuwe school

't Onderwijs is nu verhuisd. Jonge Herkinezen
worden in de Deltastraat voortaan onderwezen.
Waar de oude "Herkenaars" eenmaal moesten blokken
is uit de gebouwen daar, de jeugd voorgoed vertrokken.

Aan de Kaaidijk heerst nu rust: is 't vertier verdwenen.
Er ging met de schooljeugd daar, weer iets eigens henen!
Nu is er een nieuw complex in ons dorp verrezen.
Licht en ruim en zo modern als het maar kan wezen.

't Hele dorp is blij ermee, 't blijkt uit 't medeleven.
Want er werd van alle kant dan ook mild gegeven.
d'Autochtone Herkenaars en beide kerken:
oud-leerlingen... allemaal voor de school van Herken!

Kostprijs... meer dan een miljoen, maar dat mag niet hind'ren.
Al is dat een berg met geld... 't is voor onze kind'ren.
Als het aan onderwijs maar niet gaat mankeren,
't is een nooit te hoge prijs om de jeugd te leren.

Niet slechts om voor deze tijd hen wat mee te geven;
maar de weg te wijzen ook naar het Eeuwig Leven.
Leven naar wat God gebiedt: steeds Gods Woord te lezen,
trouw daarbij er kerk te gaan, God te leren vrezen!

Helpt het Christlijk onderwijs allemaal maar dragen
in 't gebed. Ook financieel zal het offers vragen.
Vergeet niet het personeel dat moet onderwijzen.
Mochten voor hen veel gebeen steeds ten hemel rijzen.

Maar wil ook in het gebed 't bestuur niet vergeten.
't Was wel een heel zware taak waarvan zij zich kweten.
Nog blijft verantwoordelijkheid alle te beheren.
Maar ook van 't onderwijs, hoe de jeugd te leren.

Er wacht een zware strijd om te kunnen houden
wat men met veel strijd verkreeg, onze ouders bouwden.
Laat steeds in uw daden zien, wat we ook belijden.
Kerk en school hoort bij elkaar, laat zich nimmer scheiden.

Verwacht 't niet van 't personeel, 't moet in de gezinnen.
Ja, 't moet in de eerste plaats bij u thuis beginnen.
Als u daar de grondslag legt, zij dan daarop bouwen;
dan kunt u gerust uw kind aan hen toevertrouwen.

Het bestuur en 't personeel, onze beste wensen
Zoek het slechts bij God de Heer, en niet bij de mensen.
Dat u in dit fraai gebouw, jaren lang mag werken
tot Gods eer, maar ook tot heil van de jeugd in Herken.