Nieuwsbericht

Deze week...

Door Leon van Dalen

Cito-toetsen
Deze week worden er verspreid over de dagen Cito-toetsen afgenomen. We proberen dit als personeel zo gewoon mogelijk te benaderen, alsof het een gewone les of een gewone methodetoets is. Wilt u daar thuis ook aan meewerken? We zien dat sommige kinderen gespannen zijn voor een toets of sommige andere kinderen die doen alsof een toets niet belangrijk is. Dan meet de toets dus niet wat hij zou moeten meten.

We nemen de toets af om te zien waar de kinderen staan. De Cito-toets is een hulpmiddel, naast de methode, methodetoetsen en observaties. In een Cito-toets passen de kinderen de geleerde kennis toe uit de achterliggende periode. Daarnaast zitten er in de toets ook moeilijkere opgaven die nog niet aan de orde zijn geweest in de les. De uitkomsten van de toets zeggen iets over de kennis en de vaardigheden op het moment van de afname. Het gaat er dus niet om dat alle opgaven goed gemaakt worden. Als dat namelijk het geval is, is de toets te simpel voor het kind. Fouten maken mag dus. 

Met de uitkomsten kijken we als personeel wat de leerlingen hebben begrepen en waar nodig passen we het lesprogramma daarop aan. 

Daily mile
Een dagelijkse mijl, een ommetje... er zijn vele variaties om aandacht te vragen voor beweging en 'fris in de hersenen'. Deze week staat de daily mile weer op het programma. We kijken even hoe het weer zich ontwikkelt en hoe snel de sneeuwresten verdwenen zijn. Als dat het geval is, lopen we het dagelijkse ommetje.

Voorjaarsvakantie & kalender
Vrijdag start de voorjaarsvakantie voor groep 1-4 om 12.00 uur en voor groep 5-8 om 14.00 uur. Let op! De voorjaarsvakantie duurt 1 dag langer! De kinderen hebben maandag 1 maart een vrije dag vanwege de Teamdag leerlingenzorg, die we eigenlijk op 8 februari zouden hebben. Op die dag bespreken we alle resultaten van de toetsen, plannen de doelen voor de komende periode en stellen we de rapporten op. Vrijdag 6 maart krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. De andere data die eerst in de kalender als 'voorlopig' stonden, zijn nu definitief. Voor de gespreksavonden ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven.