korte tekst en link naar laatste inspectierapport,

kan korte weergave zijn van een audit of tevredenheidspeiling oid

evt. kunnen we link opnemen naar vensterspo(?)