Nieuwsbericht

Even voorstellen: onze nieuwe intern-begeleider

Door Leon van Dalen

Ik ben Jarine Moret-Provily en vanaf de zomervakantie hoop ik op de Prins Johan Friso-school te komen werken.

Wie ben ik in het kort? Ik ben 47 jaar oud, geboren en opgegroeid in de Hoeksche Waard, in Numansdorp. Vanaf mijn huwelijk met Pieter in 1997
ben ik een eiland opgeschoven naar het Eiland van Dordrecht. Wij hebben samen drie zonen, waarvan er nog twee thuis wonen: Rens (24 jaar), Maurien (21 jaar) en Norbert (bijna 15 jaar). Ik werk sinds 2000 op de Ds. J. Polyanderschool in Dordrecht, waar ook onze eigen kinderen op hebben gezeten. Ik ben daar begonnen als kleuterjuf en later opgeschoven naar de midden/bovenbouw, waarvan de laatste 8 jaar vooral in groep 3 en groep 4.

Nu ligt er, naast drie dagen lesgeven in Dordrecht, een nieuwe uitdaging voor mij: Ik word ib'er (intern begeleider) op de school van uw kind(eren).
Ik hoop op maandag- en dinsdagmiddag op school te zijn en beloof mijn best te gaan doen om u allemaal te leren kennen. U kunt mij tegenkomen op het schoolplein, tijdens de informatieavond of … U mag natuurlijk ook gerust even binnenlopen in de ib-kamer om kennis te maken als u
mij niet spontaan tegenkomt.

Ik heb er veel zin in om met het team de goede zorg neer te zetten die uw zoon of dochter verdient. Ik wens u met uw kind(eren) een goede zomervakantie toe en hopelijk snel tot ziens!