Nieuwsbericht

Nieuwsbericht n.a.v. persconferentie

Door Leon van Dalen

Beste ouders,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen vanuit de overheid door onze minister president, wil ik u laten weten op welke manier we dat op onze school regelen. Lange tijd vielen de gevolgen voor onze school nog mee, totdat we vorige week groep 7/8 thuisonderwijs moesten laten volgen. Het onderstreept de ernst van de situatie dat het ook ons dorp en onze school raakt. Ik schrijf dit bericht vanuit thuis, aangezien ik helaas zelf in quarantaine moest vanwege een positieve test in ons gezin. Dat maakt het allemaal nog meer afstandelijk dan het huidige normaal. De start van mijn werk als directeur had ik graag anders gezien, heel veel ouders heb ik nog niet gezien of gesproken. Wij als team missen de contacten die we normaal gesproken in onze laagdrempelige school wel hebben.
En dan nu dit bericht dat de scholen helaas weer dicht moeten! Waardoor de fysieke afstand alleen maar weer groter wordt. Laten we ons best er voor doen als kinderen, ouders, adviesraad, oudercommissie, MR en personeel, de afstand zo klein mogelijk te houden. Laten we tegelijkertijd bidden en hopen dat de maatregelen voldoende effect hebben, zodat we weer gewoon school kunnen zijn in een samenleving die echt een samen-leving is.

Morgen maken we er nog een beetje een speciale dag van. De kerstlunch gaat niet door, dus de kinderen moeten zelf hun eten voor tussen de middag meenemen. De kinderen zullen de kerstviering op school in de gemeenschapsruimte vieren in twee vieringen: groep 1 tot 4 en groep 5 tot 8. Verder zullen we morgen kerstkaarten maken voor de oudere bewoners van het dorp. De leerlingen van groep 5 tot 8 zullen de kaarten bezorgen. Op deze manier willen we in deze donkere dagen toch ons meeleven en onze betrokkenheid tonen voor de ouderen. De kinderen krijgen morgen het kerstboek mee naar huis en het lekkers van de oudercommissie.

Morgen kunnen de kinderen ook hun bieb-boeken inleveren en nieuwe boeken meenemen, zodat ze leeskilometers kunnen maken! Voor woensdag tot vrijdag hebben we het lesprogramma, zoals u begrijpt, nog niet rond. De leerlingen van groep 5-8 krijgen morgen hun chromebooks mee naar huis. De leerkrachten zullen een aantal lessen per dag gereed zetten, zodat ze in ieder geval met de basisvakken aan de slag kunnen. Leerlingen van groep 1/2 en van groep 3/4 krijgen een aantal werkbladen e.d. mee.

Op vrijdagmorgen tussen 11 en half 12 kunnen de kinderen de tassen ophalen met daarin de materialen voor het online onderwijs na de kerstvakantie tot vrijdag 15 januari. We zullen op soortgelijke manier als in het voorjaar de lessen organiseren. De leerkrachten zullen contact houden met de kinderen via Cloudwise en met u via de Kindwijs-app. Juf de Visser zal online RT geven aan de kinderen, die dat normaal gesproken op school krijgen. Vrijdag krijgen de kinderen nog een tweede tas mee: de verrassing van de evangelisatiecommissie. 

Mocht u werkzaam zijn in een cruciaal beroep èn geen opvang kunnen regelen voor uw kind, dan horen we dat graag via de telefoon of via de e-mail: info@pjf-herkingen.nl.  

Terugkijkend op het jaar 2020 zien we een enorme hoeveelheid gebeurtenissen die vooraf niet in onze fantasie waren opgekomen. We moesten ons aanpassen aan elke keer veranderende omstandigheden. Dat heeft veel gevergd van iedereen. Voor die inzet, flexibiliteit en vertrouwen wil ik iedereen heel hartelijk bedanken! 

We leven toe naar het Kerstfeest. Deze adventstijd is een moeilijke tijd, voor ons gevoel wellicht donkerder dan andere jaren. We hopen en bidden om een Kerstfeest vol licht en glans. We herdenken met Kerst dat Jezus naar deze aarde kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Mooi is het dat vlak voor het Kerstfeest de kortste dag valt. De dagen gaan weer langzaamaan langer worden. Met Kerst gaan we op het Licht aan! We wensen u allen een gezegend Kerstfeest toe en een goede jaarwisseling. We hopen de kinderen maandag 18 januari dan weer op school te kunnen ontvangen!

Met hartelijke groet namens het team,

Leon van Dalen