Nieuwsbericht

Schoolfotograaf , boekenmaand en nieuws over de nieuwe bieb!

Door Leon van Dalen

Er is leesnieuws! Misschien heeft uw kind er al iets over verteld! We hebben de eerste nieuwe leesboeken in de klas gekregen. Daar zijn we erg blij mee. Donderdag 14 oktober worden de nieuwe kasten voor de bieb geleverd en gemonteerd. Voor de herfstvakantie vullen de kinderen uit groep 5-8 de leesmonitor in. Vrijdag 29 oktober is de feestelijke opening van de nieuwe bieb als afsluiting van de kinderboekenmaand. U hoort daar nog meer over!

Morgen komt de schoolfotograaf. Dan is er geen uitleen van nieuwe boeken. De kinderen kunnen dan wel (alle) boeken inleveren. Wilt u thuis nog eens goed kijken? We missen namelijk nog heel wat boeken, ook uit de thuisonderwijsperiode. Als de nieuwe bieb gereed is, starten we met de uitleen van de nieuwe boeken.

Voor de boeken die we nu in de bieb hebben staan, is een goede bestemming gevonden. De goede boeken gaan namelijk naar Curaçao naar de Albert Schweitzerschool. Er is daar tekort aan geld, aan leermiddelen en aan leesboeken. Onze oude digiborden zijn ook verscheept naar Curaçao en zijn daar vorige week aangekomen. De mensen daar zijn er erg blij mee!

Foto's gezin/broertjes/zusjes
Morgenochtend beginnen we met de foto's van de broertjes/zusjes vanaf 8 uur. U kunt aansluiten en op volgorde worden de foto's gemaakt.